به مجله اینترنتی آتا ایران خوش آمدید               مجله اینترنتی آتا ایران تنها یک مجله نیست و یک پل است              آتا ایران؛  محبوب ترین مجله اینترنتی با محتوای علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و سرگرمی امکان معرفی محصولات و خدمات شما کاربران عزیز را برای هزاران بازدید کننده فراهم کرده است                     مجله اینترنتی آتا ایران؛ مکانی مناسب برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها  و موسسات و سایت ها در زمینه های مختلف می باشد
      

به مجله اینترنتی آتا ایران خوش آمدید.             حریص محتاج است گرچه مالک دنیا شود "حضرت علی (ع)"                     خوارترین مردم کسی است که خوار شمرد مردم را "حضرت محمد (ص)"            آسایش آدمی در زندانی کردن زبان است "حضرت محمد (ص)"             دوراندیشی سرمایه بزرگی است "حضرت علی (ع)                       ناتوانترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان باشد "حضرت علی (ع)"                      در شگفتم از متکبری که دیروز نطفه بود و فردا لاشه است "حضرت علی(ع)"                برایتان سعادتمندی و روزگار خوشی را آرزومندیم "مجله اینترنتی آتا ایران"

      
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 079

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 079

موضوع این داستان درباره؛پسرک و نادر شاه؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب و جالب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 078

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 078

موضوع این داستان درباره؛ناپلئون و مرد پوست فروش؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 077

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 077

موضوع این داستان درباره؛ تربیت قبل از تولد؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا ، جذاب و جالب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 076

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 076

موضوع این داستان درباره؛ شیوه پیشرفت بدون نیاز به درگیری؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 075

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 075

موضوع این داستان درباره؛ زغال فروش حاضر جواب؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 074

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 074

موضوع این داستان درباره؛ كيسه كردن ماست؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 073

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 073

موضوع این داستان درباره؛ مرد آب فروش و بهرام؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 072

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 072

موضوع این داستان درباره؛ کلام می‌تواند جادو کند؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 071

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 071

موضوع این داستان درباره؛ مرد صوفی و پول خر او ؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 070

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 070

موضوع این داستان درباره؛محاسبه هوشمندانه مهندس کامپیوتر ؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 069

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 069

موضوع این داستان درباره؛صبر تلخ آمد وليكن عاقبت ميوة شيرين دهد؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 068

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 068

موضوع این داستان درباره؛استجابت دعا؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 067

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 067

موضوع این داستان درباره؛از زندگي خود يك شاهكار بسازيد؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 066

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 066

موضوع این داستان درباره؛مشكلي به نام شكست؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 065

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 065

موضوع این داستان درباره؛وقتی تنها درآمد خانواده از دست مي‌رود؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان هاي كوتاه؛ 064

داستان؛ داستانك؛ داستان هاي كوتاه؛ 064

موضوع این داستان درباره؛خداوند يعني اميد؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 063

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 063

موضوع این داستان درباره؛خدا هست فقط مردم به او مراجعه نمي‌كنند؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 062

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 062

موضوع این داستان درباره؛عشق دروازة شما به سوي بهشت روزي زمين؛ است؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 061

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 061

موضوع این داستان درباره؛درخت مشکلات شما کجاست؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 060

داستان؛ داستانك؛ داستان‌هاي كوتاه؛ 060

موضوع این داستان درباره؛از هر دست بدهي از همان دست مي‌گيري؛ است ؛ همراه با آتا ایران در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جذاب
صفحه  از ۴