به مجله اینترنتی آتا ایران خوش آمدید               مجله اینترنتی آتا ایران تنها یک مجله نیست و یک پل است              آتا ایران؛  محبوب ترین مجله اینترنتی با محتوای علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و سرگرمی امکان معرفی محصولات و خدمات شما کاربران عزیز را برای هزاران بازدید کننده فراهم کرده است                     مجله اینترنتی آتا ایران؛ مکانی مناسب برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها  و موسسات و سایت ها در زمینه های مختلف می باشد
      

به مجله اینترنتی آتا ایران خوش آمدید.             حریص محتاج است گرچه مالک دنیا شود "حضرت علی (ع)"                     خوارترین مردم کسی است که خوار شمرد مردم را "حضرت محمد (ص)"            آسایش آدمی در زندانی کردن زبان است "حضرت محمد (ص)"             دوراندیشی سرمایه بزرگی است "حضرت علی (ع)                       ناتوانترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان باشد "حضرت علی (ع)"                      در شگفتم از متکبری که دیروز نطفه بود و فردا لاشه است "حضرت علی(ع)"                برایتان سعادتمندی و روزگار خوشی را آرزومندیم "مجله اینترنتی آتا ایران"

      
کد خبر: ۴۷۴۳۹
تعداد بازدید: ۲۳۷۱
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰
ﭼﺎﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
سلامت - مجله اینترنتی آتا ایران

ﭼﺎﯼ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪﭼﺎﯼ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ:
ﭼﺎﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .

ﮔﯿﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ، ﺭﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺒﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﻣﯿﺨﮏ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺗﺼﺎﺩﻓﺎً ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯾﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ‏(ﻣﺜﻞ ﺭﯾﺸﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺕ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ ‏)

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﻣﺮﮐﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .

ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﻭ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﻼﻣﺘﯿﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ‏(ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‏)

ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ‏( LDL ‏) ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺒﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪﮎ، ﺧﺎﺭ ﻣﺮﯾﻢ، ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮﮐﺘﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻭ ﮐﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

ﻋﺼﺎﺭﻩ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺿﺪﺍﻧﮕﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ ﮐﻮﻫﯽ

ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﮕﻠﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. 3-6 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ 2 ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﺮﯼ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

ﭼﺎﯼ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ

- ﺭﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪﮎ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺁﺩﻡ
- ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ
- ﺩﺍﻧﻪ ﻫﻞ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾن بیان
- ﺭﯾﺸﻪ ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ
- ﺗﻮﺕ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ
- ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﮏ
- ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ
- ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ
- ﭘﻮﺳﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺳﺎﺳﺎﻓﺮﺍﺱ
- ﺩﺍﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

ﻋﺼﺎﺭﻩ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺒﺪ

- ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺎﺭ ﻣﺮﯾﻢ
- ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﮔﺮﺩﻭ
- ﺭﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪﮎ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺍﻭﺭﮔﻮﻥ
- ﺭﯾﺸﻪ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ
- ﺑﺮﮒ ﮐﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ
- ﺭﯾﺸﻪ ﮐﻮﺷﺎﺩ
- ﺑﺮﮒ ﺍﻓﺴﻨﻄﯿﻦ
- ﺳﯿﺮ
- ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ

تقویت کبد:

مخلوط جوشونده آویشن. خارشتر.شاهتره. با عسل بصورت خنک ،شیر شتر و ماست سنتی ترش

گریپ فروت نارنج و خرما با هم کاسنی تازه با روغن زیتون. بومادران. با عسل بصورت دمکرده

دمکرده سیاه دانه. آویشن. و چوب مسواک با عسلمنبع : تحفه حکیم مومن


• لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

• آتا ایران مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.

• آتا ایران از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

• نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود

نام:
ایمیل:
* نظر:
نیازمندی های آتا ایران
آژانسهای مسافرتی تهران کلینیک های پوست و زیبایی تهران خدمات آموزشی و آموزشگاه ها خدمات پزشکی و دندانپزشکی و بهداشتی خدمات عکاسی و فیلمبرداری و آتلیه ها لیست نمایندگی های تویوتا (ایرتویا) خدمات خودرو - نمایشگاه اتومیبل خدمات زیارتی و سیاحتی گردشگری خدمات اینترنت پر سرعت خدمات تزئینات داخلی و فروش خدمات سیستم های امنیتی و صوتی خدمات مالی و اداری و حسابداری خدمات پذیرایی مجالس و مراسم خدمات ورزشی و باشگاه ها خدمات فرش و فروشگاه های فرش خدمات طلا و گالری جواهرآلات خدمات لوازم و فروشگاه های لوازم خانگی خدمات و فروشگاه های کیف و کفش چرم خدمات املاک و آژانس مستغلات خدمات موبایل و تلفن خدمات قالیشویی خدمات مزون و لباس مجلسی خدمات حمل و نقل و آژانس ها خدمات کامپیوتری ، شبکه و طراحی سایت خدمات مبلمان و چیدمان خدمات تهیه غذا و رستوران ها خدمات فست فود و کافی شاپ خدمات پیامکی ، تبلیغاتی و چاپ خدمات مهد کودک و آمادگی خدمات نظافتی ساختمان و منزل خدمات آرایشی و سالن های زیبایی خدمات صنعتی ساختمان و تاسیسات خدمات طراحی و دکوراسیون معماری خدمات تفریح و سرگرمی